យល់ដឹង!! អាហារសាមញ្ញទាំង ១០ ដែលស្ដ្រីពពោះហាមញុំាដាច់ខាត បើមិនចង់ឱ្យទារកមានបញ្ហា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការញុំាអាហារ គឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលត្រូវតែអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មហាជនទូទៅ ហើយរឹតតែសំខាន់សំរាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។ ដូច្នេះស្ដ្រីពពោះត្រូវការរបប

អាហារសម្បូរជីវជាតិជាច្រើនប្រភេទ ដើម្បីបំប៉នសុខភាពរបស់ខ្លួន និងទារក ប៉ុន្តែអាហារមួយចំនួនក៏ស្រ្ដីពពោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ីចឹង ថ្ងៃនេះចាបបៃតងនឹងនាំអ្នកដឹងនៅអាហារ ១១ប្រភេទដែលស្រ្តីពពោះមិនត្រូវញុំានោះទេរួមមាន៖

១‑ហាមញុំាត្រីមានជាតិបារតខ្ពស់ៈ បើនិយាយជារួម ត្រីខកំប៉ុង គឺជាប្រភេទអាហារដែលមានផ្ទុកជាតិបារតខ្ពស់ ដែលអាហារប្រភេទនេះអាចធ្វើ ឱ្យប៉ះ

ពាល់ដល់សុខភាពម្ដាយ និងការលូតលាស់រកនៅក្នុងផ្ទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២‑ហាមញុំាសាច់ឆៅៈ សាច់គោឆៅ សាច់ត្រីឆៅ គឺសុទ្ធតែផ្ទុកនូវបាក់តេរីដែលងាយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទារកក្មេងខ្ចីនៅក្នុងផ្ទៃ។​ ដូច្នេះស្រ្តីពពោះមិនគួរ

បរិភោគប្រភេទអាហារឆៅនោះទេ។

៣‑ហាមញុំាខ្លោច ដុត និងជក់បារីៈ នៅពេលអ្នកអាំងសាច់ប្រាកដជាមាន សារធាតុខ្លោច និងជាប់ផ្សែងលើសាច់ ដែលសារធាតុទាំងនេះវាអាចបង្កឱ្យ

មានជំងឺមហារីក។ ដូច្នេះស្រី្តពពោះមិនគួរជ្រើសរើសអាហារប្រភេទនេះញុំាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤‑ហាមញុំាសាច់កែច្នៃៈ សាច់កែច្នែ សាច់ក្រក សុទ្ធតែមានផ្ទុកនូវបាក់តេរី Listeria ហើយបាក់តេរីប្រភេទនេះមិនងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស

ធម្មតាឡើយ ប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ដ្រីពពោះ។

៥‑ហាមញុំាថ្លើមសត្វៈ ថ្លើមសត្វ​ គឺជាកន្លែងផ្ទុកនូវជាតិពុលរបស់សត្វ ដូច្នេះប្រសិនបើស្ដ្រីពពោះញុំាថ្លើមសត្វ នោះជាតិពុលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់

ទារក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦‑ហាមញុំាស៊ុតឆៅៈ ស៊ុតឆៅមានផ្ទុកនៅបាក់តេរី Salmonella ប្រសិនបើអ្នកញុំាច្រើនអាចមានអាការ គ្រុនក្ដៅ ក្អួតចង្អោរ ឈឺក្រពះ និងរាគជា

ដើម។ សម្រាប់ស្ដ្រីពពោះវិញវាបង្កផងប៉ះពាល់នៃការលូតលាស់របស់ទារក។

៧‑ហាមញុំាបន្លែឆៅៈ បន្លែឆៅ គឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកនូវបាក់តេរី Salmonella និង E.coli ដែលសម្បូរជាតិពុល។ ដូច្នេះស្ដ្រីពពោះគួរញុំាបន្លែឆ្អិន ដើម្បី

សុខភាពរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨‑ហាមញុំាទំពាំងៈ បើទោះបីជាទំពាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែបើស្ដ្រីពពោះញុំាច្រើនអាំចបណ្ដាលឱ្យស្ដ្រីពិបាលដកដង្ហើម ក្អួត

និងឈឺក្បាលជាដើម។

៩‑ហាមញុំាអាហារហិរៈ អាហារហិលខ្លាំង វាអាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកឈឺ និងរំលាយអាហារមិនបានល្អ។ ជាងនេះទៅទៀត វានឹងធ្វើឲ្យឈាមអ្នកដើរលឿនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០‑ហាមញ៉ាំកាហ្វេ ឬគ្រឿងកំប៉ុងៈ កាហ្វេ និងគ្រឿងកំប៉ុងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងកូនលោតញាប់ ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យកូនពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទៀតផង៕

ប្រភព៖ Healthy Cambodia