រំភើបណាស់ ! អ្នកនាង ស្រីអូន ត្រៀមគ្រឿងសមុទ្រ ៥០០គីឡូ ដើម្បីធ្វើម្ហូបជូនពូមីងនៅឱរ៉ាល់ ដែលកំពុងលុញគ្រាប់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅផែនដី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុទ្ធនាការ Baitong Warriors-បៃតងវ៉ររៀរស៍ បានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សប្បុរសជន ក៏ដូចជាបង

ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមការរៀបចំរបស់លោក តាន់ គីមសួរ។ ក្នុងនោះដែរក៏មានការរៀបចំលុញគ្រាប់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅផែនដី ដែលជាគ្រាប់ក្រញូង

ចំនួន១០ម៉ឺនគ្រាប់ផងដែរនៅក្នុងតំបន់ឱរ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះរួបរួមគ្នាមិនខ្លាចនឿយហត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមើលឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពូមីងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ អ្នកនាង ស្រីអូន ដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិ បាន

រៀបរាប់ថា៖ “ជូន 2លានរៀលម្សិលមិញគាត់បានទិញម្ហូបឆ្ងាញ់ៗហេីយតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត ម្ហូបជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងលុញគ្រាប់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផែនដី ហេីយនាងខ្ញុំកំពុងត្រៀមគ្រឿងសមុទ្រ 500គីឡូបន្ថែមសំរាប់ថ្ងៃ 21 ទៀតជូនបងប្អូនពូមីងនៅឱរ៉ាល់ អាណិតណាស់គាត់ថាលេីកទី1ដែលហូប

គ្រឿងសមុទ្រ ពូមីងខ្លះគាត់ថាខានហូប 10ឆ្នាំជាងហេីយ ផ្ញេីក្ដីស្រលាញ់ពីចំងាយជូនបងប្អូនឱរ៉ាល់។”