ពិតជាអស្ចារ្យមែន! ភេសភ្ជៈសាមញ្ញ ០២នេះ កាត់បន្ថយជំងឺបេះដូង និងដាច់សរសៃឈា.ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សយើងត្រូវការ របបអាហារល្អ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងគេងលក់ ដើម្បីជំរុញសុខភាពរឹងមាំ និងការរស់នៅប្រសើរជាងមុន។

ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អាហារ និងភេសជ្ជៈជាច្រើន ដែលដាក់រសជាតិផ្អែមខ្លាំង។ មានភេសជ្ជៈពីរប្រភេទជួយសុខភាព និងការពារជំងឺអ្នកខ្លាំងបំផុត៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សដែលមានជំងឺបេះដូង និងដាច់សរសៃឈា.មខួរក្បាល ជាបុព្វហេតុចំបងក្នុងការស្លា.ប់ប្រជាជនអង្គគ្លេស។ ដើម្បីការពារប្រ.ឆាំ.ងជំងឺបេះដូង

ជំងឺធាត់ ជំងឺបេះដូង និងលើសឈា.ម គឺមានភេសជ្ជៈតែបៃតង និងការហ្វេ។ តាមគេហទំព័រ Eatthis បានសរសេរថា ការផឹកតែបៃតង

អាចជួយការពារពីការគាំងបេះដូង និងដាច់សរសៃឈា.មក្នុងខួរក្បាល។ ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ លើយុវជនជប៉ុនចំនួន​៤០០០០នាក់ បានរកឃើញ

ថា អ្នកដែលញ៉ាំតែបៃតង ច្រើនជាង ៥កែវក្នុងមួយថ្ងៃ អាចជួយកាត់បន្ថយបាន២៦% នៃការគាំងបេះដូង និងដាច់សរសៃឈា.មក្នុងខួរក្បាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកផឹកកាហ្វេជាប្រចាំមានហា.និភ័.យទាបក្នុងការវិវត្តទៅជាជំងឺបេះដូង និងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ហើយដាច់សរសៃឈា.ម។ តាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត

David Kao ជាអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូង បាននិយាយថា ការផឹកការហ្វេច្រើន(កម្រិតសម្រាប់រាងកាយ) ជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងរយៈពេលវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថា “មានប្រជាជនអាមេរិក ៦៤% បានផឹកការហ្វេជាប្រចាំថ្ងៃ ជួយកាត់បន្ថយហា.និ.ភ័.យជំងឺ

ក្រិនថ្លើម ហើយ តាមការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគទិន្នន័យចំនួន ៩ លើក ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបជាង ៤៣០.០០០ នាក់ ហើយបានរកឃើញថា

“ការផឹកកាហ្វេ ២ ពែងបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃ ជួយឱ្យមានកាត់បន្ថយហានិភ័យ ៤៤% នៃការវិវត្តទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមថ្លើម។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា តែបៃតង និងកាហ្វេ អាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក ទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូង បានបញ្ជាក់ពីគុណ

ប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពពីប៉ូលីហ្វេណុល ដែលមាននៅក្នុងតែបៃតង។ ប៉ូលីហ្វេណុល គឺជាសមាសធាតុដែលមាននៅក្នុងអាហារដូចជាតែបៃតង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាហ្វេ និងប្រេងអូលីវ។ នេះអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានគេជឿថា បានមកពីសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប៉ូលីហ្វេណុល។

ហើយសារធាតុនេះ ជួយប្រ.ឆាំ.ងអុកស៊ីតកម្ម ដើម្បីការពារ ឬធ្វើឱ្យខូចខាតដល់កោសិកាយឺតៗ ។ ដូចនេះ ការផឹកកាហ្វេ និងតែបែតង មួយកែង

ឬពីរកែវ ជួយឱ្យសុខភាព ការពារជំងឺមួយចំនួន និងសម្រស់ផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Healthy Cambodia