ធនាគារពិភពលោក: សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កំពុងរើបឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ ជាមួយការព្យាករណ៍កំណើនជិត៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២១

(ភ្នំពេញ)៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា កំពុងរើបឡើងវិញ បន្តិចម្តងៗហើយ ជាមួយការព្យាករណ៍ទុកថា វានឹងទទួលបានកំណើនជិត៤ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីរួញ ទំហំអស់៣.១ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ World Bank ប្រចាំកម្ពុជា ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ក្នុងសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ថែមទៀតថា យ៉ាងណាក្តីការរើបឡើងវិញនេះ មានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេ នៅតាមផ្នែកនានានៃសេដ្ឋកិច្ច ហើយវាក៏ស្ថិតនៅក្នុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សភាពផុយស្រួយនៅឡើយដែរ មួយផ្នែកដោយសារ តែវិធានការបិទខ្ទប់ ត្រូវបានដាក់អនុវត្តម្តងទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) បានបញ្ជាក់ដូច្នេះ នៅក្នុងរបាយការណ៍ បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ក្រោមចំណងជើងថា « ដំណើរឆ្ពោះទៅការរើបឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិញ»។ ខណៈដែលវិស័យមួយចំនួន មានការរីកចម្រើន ផ្នែកដទៃទៀតនៅគាំងទ្រឹង ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ។ វិស័យកសិកម្ម នៅរក្សាភាពធន់បានគួរសម ដោយសារតែមានតម្រូវការខ្លាំង អមដោយការនាំចេញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ដែលកម្ពុជានិងចិន បានចុះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហត្ថលេខាជាមួយគ្នា។ ផ្នែកឧស្សាហកម្មផលិតក៏បានរើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗដែរ ដោយត្រូវសម្របខ្លួន ទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រែប្រួលនៅខាងក្រៅ។ អាជីវកម្មបោះដុំ និងលក់រាយបានប្រឹងរើបឡើងវិញយឺតៗដែរ នៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងស្រុកងើបឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ។ ផ្ទុយទៅវិញផ្នែកនានា នៃវិស័យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សេវា ដូចជាផ្នែកស្នាក់នៅ, ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន នៅតែបន្តរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំង ពីការធ្លាក់ចុះនៃទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស នៅតែហូរចូលឥតដាច់ ព្រមទាំងជួយទ្រទ្រង់ដល់វិស័យក្រៅប្រទេសផងដែរ។ ទៅមុខទៀត ចក្ខុវិស័យសម្រាប់កំណើនរបស់កម្ពុជា នៅតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្លាំង ក្នុងនោះទ្រង់ទ្រាយ និង ល្បឿននៃដំណើររើបឡើងវិញនេះ អាស្រ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើសភាពរបស់វីរុស និងទៅលើល្បឿននៃ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របាយការណ៍ ក៏បានពិនិត្យមើលសេណារីយោអវិជ្ជមានដែរ ដែលក្នុងនោះអាចថា…

Read More

ក្តៅៗ !! ការ​ផា​កពិន័យ​បទល្មើ.ស​ចរាចរណ៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​«APP»​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ ​និង​ដាក់​ដំណើរការ​ចុងឆ្នាំ​នេះ ​ឬ​ដើមឆ្នាំ​ក្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន និង​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​បាន​កំពុង​ព​ន្លឿ​ន​ក្នុង​ការ​ផាកពិន័យ​បទល្មើ.ស​ចរាចរណ៍​តាម​ ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​«APP» ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ចំពោះ​អ្នកបើកបរ​ល្មើ.សច្បា.ប់​ចរាចរណ៍ និង​ដាក់​អនុវត្ត​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ ឬ​ដើមឆ្នាំ​ក្រោយ ។ នេះ​បើ​តាម​ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ហ៊ា​ង សុទ្ធា​យុ​ត្តិ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​បាន​ឲ្យ​កោះសន្តិភាព​ដឹង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១​ថា «​ការ​ដាក់​ប្រព័ន្ធ​ បច្ចេកវិទ្យា​«APP»​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​បទ ល្មើ.ស​ចរាចរណ៍​នេះ ទាល់តែ​ស្នើ​សុំ​ទៅ​សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេ​ង ឧ​បក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​សិន ។ ប៉ុន្តែ​តាម ការ​គ្រោងទុក​អាច​ចុងឆ្នាំ​នេះ ឬ​ដើមឆ្នាំ​ក្រោយ​» ។ អ្នកនាំពាក្យ​ក៏​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ដាក់​បច្ចេកវិទ្យា «APP» នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​ភាព​ជា​វិជ្ជា​មាន​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នឹង​ជួយ​ជំនួស​បងប្អូន​ សមត្ថកិច្ច​ដែល​ឈរ​ហាលថ្ងៃ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាង​នេះ ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ការ​ពិន័យ​និង​ដាក់ទោស​ទណ្ឌ​ទៅ​លើ​បងប្អូន​ដែល​មិន​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ដែល​វា​នឹង​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ ការ​រឹ.ត​ប.ណ្តឹង ការ​អនុវត្ត​ច្បា.ប់​ស្តី​ពី​ច្បា.ប់ ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះថ្នា.ក់​ចរាចរណ៍​ថយ​ចុះ និង​កាត់​បន្ថយ​សោ​នា.ថ​ក.ម្ ម​ថវិការ​ជាតិ​ជាដើម​»។ លោក​ថាប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​«APP»នេះ​គ្រាន់តែ​ស្គែ​ន​ទម្រង់​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ដែល​វា​អាច​ជំនួស​ការងារ​ជា​ច្រើន​ទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​សហការ​ជាមួយ អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​កំពុង​ព​ន្លឿ​ន​ការ​រៀបចំ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការ​កាត់​ពិន្ទុ​លើ​បណ្ណ​ បើកបរ​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បា.ប់​ចរ​រា​ចរណ៍​ផ្លូវគោក ។ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ទីស្តីការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួង ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ ថុ​ល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន និង​ជា​អនុប្រធាន​អចិន្ត្រៃយ៍ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជា តិ​ សុវត្ថិភាព​ច​រា ចរណ៍​ផ្លូវគោក​(​គ​.​ស​.​ច​.​គ​) បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ការ​រៀ ប​ចំ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការ​កាត់​ពិន្ទុ​លើ​បណ្ណ​បើកបរ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អនុវត្ត ច្បា.ប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ដោយ​មានការ​ចូលរួម​ពី​ឯកឧត្តម…

Read More

ពិតទេ! ពេលនេះផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក និង​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី ក្នុង​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ ត្រូវ​បាន​រុះរើរ​ចេញ​អស់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យុទ្ធនាការ​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​កន្លង នៃ​ការ​ចុះ​រុះរើរ​ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី និង​ផ្ទះ​ទូក​តូច​ៗ​នៅ​លើ​ដង​ទន្លេ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ ត្រូវ​បាន​អ្នក​រស់នៅ​តំបន់​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​រុះរើ​ចេញ​ស្ទើរ​អស់​ទៅ​ហើយ ដែល​អាច​និយាយ​បាន​ថា នៅ​សេសសល់​តែ​ប្រមាណ​៥​ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ បើ​គិត​ត្រឹម​វេលា​ ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ការ​អ​ង្គេ​ត​ឃើញជាក់ស្តែង ឃើញ​ថា អ្នក​រស់នៅ​តំបន់​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​រើរ​ផ្ទះ និង​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ចាក​ចេញពី​តំបន់​ដង​ទន្លេ ដោយ​ការ​ចូលរួម​ ជាមួយ​ក្រុម​អាជ្ញាធរ ពុំ​មានការ​ប្រទាំង​ប្រទើស​គ្នា​ឡើយ ខណៈ​ពេល​ដែល​ក្រុម​អាជ្ញាធរ ក៏​បាន​នឹង​បន្ត​ចុះ​ជួយ​រុះរើរ ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការ​រុះរើរ​ចេញពី​ផ្ទៃ​ដង​ ទន្លេ​អោយ​បាន​លឿន​បំផុត​ផង​ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូម​បញ្ជាក់​ថា យុទ្ធនាការ នៃ​ការ​ចុះ​រដ្ឋបាល​រុះរើរ​របស់​ក្រុម​អាជ្ញាធរ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ កន្លង​ទៅ ដែល​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៥ គឺ​ មាន​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​ហើយ ។ ថ្ងៃ​ដំបូង នៃ​ការ​ចុះ​អនុវត្ត​ឃើញ​ថា លទ្ធផល គឺ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​បាន​យ៉ាង​ល្អ ដោយ​អ្នក​រស់នៅ​តំបន់​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​ចូលរួម ដោយ​ពុំ​ មានការ​រារាំង ឬ​កើតទុក្ខ​មិន​សុខចិត្ត​ឡើយ ។ ទន្ទឹម​ម​នឹង​នោះ ក្រុម​អាជ្ញាធរ ក៏​បាន​ជួយ​ជា​កម្លាំង​បន្ថែម​ក្នុង​ការ​រុះរើរ​ផង​ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរ​បញ្ជាក់​បន្ត​ថា បើ​តាម​ការ​អោយ​ដឹង​ពី​លោក​ញាណ ច័ន្ទ​សោភា នាយក​រដ្ឋបាល​សាលា​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ បាន​ប្រាប់​អោយ​ដឹង​ថា ៖ ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក និង​បែ​ ចិញ្ចឹម​ត្រី នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ មាន​សរុប​ចំនួន​៥៤២ ក្នុង​នោះ​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ចំនួន​២៩៣​បែ​ត្រី និង​ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក​ចំនួន​២៤៣​ផ្ទះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញ យុទ្ធនាការ​ចុះ​រដ្ឋបាល រុះរើរ​ខាងលើ​នេះ កោះសន្តិភាព បាន​ទំនាក់ទំនង​ទូរស័ព្ទ ទៅ​កាន់​លោក​ចេ​ង មុនី​រ៉ា អភិបាល​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ ទី​១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ដើម្បី​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​លទ្ធផល និង​ដំណើរការ នៃ​ការ​អនុវត្ត​៣​ថ្ងៃ​កន្លង​ទៅ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​លោក​ចុច​បិទ​ពេល​ខ​ល​ចូល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរ​រំលឹក​ថា កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែមិថុនា…

Read More

ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២២ ខែមិថុនា, ឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរតី អាចនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លា.ក់ពីតិចទៅបង្គួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅ កម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា នាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនិរតី ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរគួរបផ្សំ និងប្រព័ន្ធ សម្ពោធទាប នូវភាគខាងលើថ្វីត្បិតតែបាត់ក្នុងមួយរយៈពេល តែនឹងក៏កើតឡើងវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ថានភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លា.ក់ពីកម្រិតតិចទៅបង្គួរតាមតំបន់។ ជាមួយគ្នានេះ អាចនឹងមានខ្យល់ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ គួបផ្សំ នឹងរលកសមុទ្រមធ្យម៕

Read More

ថ្មីទៀតហើយ!! ថ្មីៗនេះមានជំងឺថ្មីកា.ចសា.ហាវមិនចា.ញ់ កូវីដ -​ 19 ទេ ដែលមានឈ្មោះថា (គ្រុនឈីក) ជំងឺនេះបើមើលមិនទាន់ទេអាចស្លា.ប់ភ្លាមៗ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈីក ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សូមគោរពសូមជម្រាបសាធារណជន និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីក នៅកម្ពុជាគិតត្រឹម ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានដូចខាងក្រោម៖ ១៖ ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីក យោងតាមប្រព័ន្ធអង្កេត តាមដានជំងឺគ្រុនឈាមថ្នាក់ជាតិ បានបញ្ជាក់ថា ជំងឺគ្រុនឈីក គិតត្រឹមថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីសង្ស័យជំងឺ គ្រុនឈីក ៥១៤នាក់ ត្រូវបានរាយការណ៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល ជំងឺគ្រុនឈាមពីចំនួន១៣ ដែលក្នុងនោះ ៨៦% នៃករណីទាំងនេះ មកពីខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី បាត់ដំបង និងខេត្តក្រចេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការចម្លងជំងឺគ្រុនឈីក មានសមាមាត្រខុសគ្នា តាមក្រមអាយុ និងយោងតាមរបាយការណ៍ បានបញ្ជាក់ថា ៦៤,៥២% (៣៣១នាក់) ជាមនុស្សពេញវ័យ ២៦,៧១% (១៣៧នាក់) ជាកុមារ និង ៨,៧៧% (៤៥នាក់) ជាកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ។ គួរកត់សំគាល់ផងដែរថា ក្នុងចំណោមមនុស្សធំ អ្នកជំងឺភេទស្រី មាន ៤៩,៤២% (២៦០នាក់) និងភេទប្រុសដែលមាន ៥០,៥៨% (២៥៤នាក់)។ អ្នកជំងឺ ១០០% ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺសរុបទាំងអស់បានជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីស្លាប់ទេ។ លទ្ធផលធ្វើការសិក្សាបាណកសាស្រ្ត បានបង្ហាញថា នៅក្នុងនិងជុំវិញផ្ទះ ត្រូវបានគេពិនិត្យមើលវត្តមានរបស់ដង្កូវទឹក បង្កើតជាមូស ដែលជាភ្នាក់ងារ ចម្លងជំងឺគ្រុនឈីក និងគ្រុនឈាមមាន៣២ % ក្នុងពាងមូល និងក្នុងកំប៉ុង ត្រឡោកដូង ចានបាយសម្លជ័រ កែវជ័រ សំបកង់ឡាន និងកង់ម៉ូតូដែល…

Read More

ដំណឹងល្អ!! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថាកម្ពុជាអាចផលិតមាសសុទ្ធបាន ៣តោនក្នុង ១ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ក្នុងសារលិខិតជូនជនរួមជាតិ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនានេះ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាស ដាក់​ឲ្យដំណើរការការដ្ឋាន អាជីវកម្ម និងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាស ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម លើកដំបូង របស់កម្ពុជា នាថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។ ការដ្ឋានអាជីវកម្ម និង​រោងចក្រចម្រាញ់មាសនេះ​ នៅតំបន់អូរខ្វា ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមសារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងថា ក្រោយពីបានសិក្សា​ស្រាវជ្រាវស្វែងរុករក​អស់រយៈពេលប្រមាណ​ ១៤ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន រ៉ឺនេសង់ មីនើរ៉ល ( ខេមបូឌា ) លីមីតធីត Renaissance Minerals ( Cambodia ) Limites ជាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីទីមួយ ដេល​ចាប់ផ្តើមធ្វើ​អាជីវកម្មរ៉ែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មាស ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មតាម​​ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយបាន​ផលិតចេញ នៅថ្ងៃនេះ ជាមាសដុំ​ពាក់កណ្តាលសម្រេច ដែលមានអត្រាមាស ៩០%។ តាម របាយការណ៍ ក្រុមហ៊ុនអាចផលិតមាសសុទ្ធ​ បានប្រមាណ ៣តោន ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រយៈពេល ៨ឆ្នាំដំបូង​។ ក្រុមហ៊ុន រំពឹងថា នឹងអាចពង្រីក​លទ្ធ ភាពអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត ក្រោយរយៈពេលដំបូងនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងសារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្ថែមថា មកដល់ពេលនេះ កម្ពុជារំពឹងថា ផលិតផលមាស​ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម​ពីជម្រក​រ៉ែ នៅតំបន់​អូរខ្វាវ ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍​ជាចំណូលដុលជាមធ្យម ប្រមាណ ១៨៥លានដុល្លារ​ ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែ​លក្នុងនោះ ចំណូល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថវិកាជាតិពី​សួយសារ និងសារពើពន្ធផ្សេងៗ…

Read More

TOP NEWS: សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើលិខិតផ្លូវការ គ.ជ.ប លុ.បចោ.លការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាកល្បងនៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងមុខនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានដាក់លិខិតផ្លូវការទៅគណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដោយស្នើឱ្យលុ.បចោ.លការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាកល្បងនៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងមុខនេះ។

Read More

គ.ជ.ប សម្រេចលុ.បចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាកល្បង នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនាខាងមុខនេះក្រោយមានសំណើពីសម្តេចតេជោ ​(Video inside)

(ភ្នំពេញ)៖ ទីបំផុត គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅព្រលប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានស.ម្រេចលុ.បចោលទាំងស្រុងនូវការ បោះឆ្នោតសាកល្បង ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីមានការស្នើពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។ ការសម្រេចលុ.បចោលនេះ បានធ្វើឡើងភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីមានប្រ.តិក.ម្ម និងសំណើផ្លូវការពី សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីលុ.បចោលការបោះឆ្នោតសាកល្បងនេះ ដោយចាត់ទុកថា ជាសកម្មភាពដែលមិនចាំបាច់ ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រ.យុទ្ធប្រ.ឆាំ.ងនឹង ជំងឺកូវីដ១៩ ដែលពេលនេះកំពុងមានអ្នកឆ្ល.ង និងស្លា.ប់រាប់រយនាក់នៅឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងសារសំឡេងនៅថ្ងៃនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជា គ្មានការចាំបាច់ណាដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតសាកល្បង នោះទេ ព្រោះពេលនេះយើងត្រូវប្រមូលក.ម្លាំងដើម្បីប្រ.យុ.ទ្ធប្រ.ឆាំ.ងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ មិនមែនជាពេលដែលត្រូវប្រមូលប្រជាជនមកបោះឆ្នោត សាកល្បងនោះឡើយ សូម្បីតែគ.ជ.ប ក៏ត្រូវប្រ.យុទ្ធប្រ.ឆាំ.ងជំងឺកូវីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមជាមួយនឹងសំណើសុំលុបចោនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញបទបញ្ជាឱ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រមូលប្រជា ពលរដ្ឋមកហ្វឹកហាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតសាកល្បង ចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅ។ សម្តេចបានស្នើសុំអភ័យទោសចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.ប ដោយស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្តេចគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់បទបញ្ជាឱ្យអភិបាលរាជធានីខេត្ត ឱ្យឈប់ប្រមូលមនុស្សមករៀនសូត្របោះឆ្នោតសាកល្បង តាមការរៀបចំរបស់គ.ជ.ប នោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្តេចបានថ្លែងថា យើងគោរពឯករាជ្យភាពរបស់គ.ជ.ប តែគជប ក៏ត្រូវយល់របស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាយល់ដល់ ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងរងសម្ពាថនៃការវា.យលុ.ករបស់ជំងឺកូវីដ១៩និងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ក្រោយកូវីដ១៩៕

Read More

អុញនុះនៅលែងសុខហើយ! ម្ចាស់​ផ្ទះបណ្តែតទឹក និង​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រីលើ​ផ្ទៃ​ទឹក​នៅ​ព្រែក​ព្នៅ​កំពុងរុះរើ​បណ្តើរ​ៗ​ ហើយ​មក​ធ្វើ​តាម​មាត់ច្រាំង​វិញ

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ៖​ ផ្ទះបណ្តែត​ទឹក បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី ផ្ទះ​តូច​ៗ​ និង​សំណង់​មិន​រៀបរយ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ទឹកទន្លេ​សាប នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​សង្កាត់​ព្រែក​ព្នៅ ខណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​ម្ចាស់កំពុង​តែ​រុះរើ​បណ្តើរ​ៗហើយ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែ​មិថុនា ដែល​ជា​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ចុង​ក្រោយ នៃ​ឱ​សាន​វាទ​រយៈ​​ពេល១​ស​ប្តា​ហ៍ នោះ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែក​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៍បាន​ត្រៀមខ្លួន ដោយ​ចាប់​ត្រី​យក​ទៅ​លក់ និង​រក​ផ្ទះ​ជួល រួច​ដែរ​។ ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ការ ​រុះរើ​នោះ គឺ​មាន​តែ​មួយ​ចំនួន​តូច​តែ​ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មួយ​ចំនួន​ធំ​ទៀត ពុំ​ទាន់​រុះរើ​ទៅ​តាម​ការ​ជូ​ន​ដំណឹង​របស់​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ឡើយ​ ។​ រី​ឯការ​រុះរើ​ផ្ទះបណ្តែតទឹក​​ទៀត​សោត ​ក៏បាន​មក​សង់​ថ្មី​ទៀត នៅ​តាម​ច្រាំង​ទន្លេ​​ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពី​​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ មិថុនា នេះ កោះសន្តិភាព​ក៍បាន​ចុះ​ផ្ទាល់​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេសាប បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ផ្ទះ​​បណ្តែត​ទឹកធំ​ចំនួន៤ ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្ទះ​ ទឹកជា​ច្រើននៅ​ផ្នែក​ខាងជើង​វត្ត​ព្រែក​ព្នៅ បាន​នឹង​កំពុង​តែ​រុះរើ​ចេញ​បណ្តើ​រហើយ ។​ ដោយឡែកផ្ទះបណ្តែតទឹក​ប្រមាណ​២​ទៅ​៣​ទៀត នៅ​ខាងក្រោយ​យឿ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រី ព្រែក​ព្នៅ ក៍បាន​កំពុង​តែ​រុះ​បណ្តើរ​ដែរ ។ ​ចំណែក​កន្លែង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ក៍បាន​រុះរើ​តែ​មួយ​ៗ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ​។ ​អ្វី​ដែល​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍នោះ ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​ រុះរើ គី​ជាផ្ទះបណ្តែត​ទឹក មិន​មាន​ចិញ្ចឹមត្រី​នោះ​ទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ប្រភពពី​ជន​ជាតិ​វៀតណាម​​ម្នាក់​ដែល​រស់នៅ​ផ្ទះបណ្តែត​ទឹក​បានអោយ​ដឹង​ថា គាត់​បាន​មក​រស់នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក​នេះ រយៈពេល​៣០​ឆ្នាំ កន្លងមក​ហើយ ដោយសារ​តែ​អាជ្ញាធរជូ​ន​ដំណឹង​អោយ​រុះរើ​ ពួក​គាត់​បាន​ឯកភាព ហើយ​បាន​ប.ង្ខំចិត​រុះរើ​ផ្ទះចេញពី​ផ្ទៃ​ទឹក តែ គ្មាន​ជំរក​ក៍បាន​មក​សង់​លើគោក​តាម​ ច្រាំង​ទន្លេ​វិញ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែក​ជនជាតិ​វៀតណាម​មួយ​ចំនួន​ទៀត ក៍បាន​ត្រៀម​រុះរើ​បែ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ចេញពី​ទឹក តាម​ការ​ណែនាំ និង​ជូន​ដំណឹង​របស់​អាជ្ញាធរ ហើយ កំពុង​តែ​ចាប់​ត្រី​ ដែល​ទទួលផល​យក​ទៅ​លក់​បណ្តើរ​ៗ​ហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក​ជនជាតិ​វៀតណាម​ខ្លះ​ទៀត ដែល​ទើបតែដាក់​ពូជ​ត្រី បាន​នៅ​ស្ងៀម មិន​ទាន់​ត្រៀមរុះរើ​​នោះ​ទេ ដោយ​ពួក​គេទ​ទូ​ច​សុំ​អោយ​អាជ្ញាធរ​ទុក​ពេល​ ណាមួយ ដើម្បី ប្រមូល​ផល​សិន និង​ខ្លះ​ទៀត ក៍បាន​ត្រៀមខ្លួន ដោយ​ទៅ​ជួល​ផ្ទះ​បណ្តើរៗ​ដើម្បី​ចាកចេញ…

Read More

អស្ចារ្យណាស់កូនខ្មែរ!! កូនខ្មែរមួយរូប បានប្រលងជាប់ចូលសិក្សានៅសាលា Ecole Polytechnique ដែលជាសាលាវិស្វកម្មខាងមនុយក្លេអ៊ែរដ៏ល្បីល្បាញនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ហ៊ុយ ស៊ីវអ៊ឺ ជាកូនខ្មែរមួយរូបដែល បានទទួលអាហារូបករណ៍រយៈពេល៥ឆ្នាំថ្នាក់វិស្វករនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅ កាត់ថាសាលាតិចណូ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីសិក្សាបាន២ឆ្នាំ លោកបានប្រលងជាប់ ចូលសិក្សានៅសាលា Ecole Polytechnique ដែលជាសាលាវិស្វកម្មដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសបារាំង។ បើសិនជាយើងរំលឹកទៅដល់ការសិក្សានៅសាលាតិចណូ ខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសជំនាញថាមពលដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារត្រូវទៅសិក្សានៅ ប្រទេសបារំាងខ្ញុំក៏ផ្អាកការសិក្សានៅសាលាតិចណូសិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អំឡុងពេលសិក្សានៅសាលា Ecole Polytechnique ខ្ញុំបានជ្រើសរើសមេរៀនថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់របស់ខ្លួន ពីព្រោះថាកាលពីរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំធ្លាប់លឺពាក្យប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែខ្លះៗដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏តែងចង់ស្វែងយល់ពីវា រហូតដល់មានពួកម៉ាកខ្លះចេះតែនិយាយចំអកលេងថា «សង្ស័យតែពេលធំទៅ ខ្ញុំទៅរៀនផ្នែកហ្នឹងទេ… ឥលូវដូចពាក្យគេនិយាយ មែន !!!»ក្នុងការសិក្សាផ្នែកថាមពលនេះតើមានមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានដូចជា ៖ Neutronics, Nuclear Physics, Thermo-hydaulics, Particle Physics, Gerneral about Nuclear plant, Energy and Environment, Research projects, …

Read More