យោងតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋបាលខេត្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ០៦រូប បន្ថែមទៀត

ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ដោយក្នុងនោះមានកុមារា អាយុ៣ឆ្នាំ ១នាក់, កុមារី អាយុ៣ឆ្នាំ ១នាក់ និងកុមារា អាយុ៨ឆ្នាំ ១នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយ បុគ្គលខាងលើ សូមដាក់ខ្លួនអោយនៅដាច់ដោយឡែក និង ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាប.ន្ទាន់

ដើម្បីយកសំណាក់ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *