ប្រទេសវៀតណាម បានផ្តល់ប្រាក់៣០ម៉ឺនដុល្លារ ដល់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ បើតាមផេកផ្លូវការរបស់ទូរទស្សន៍PNN News បានចុះផ្សាយ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី​ ២១​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *