មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញស.ង្គ្.រាះប.ន្ទា.ន់កុមារឈ្ល.ក់.គ្រាប់ទៀបចូលទងសួតដោយជោគជ័យ

មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញ បានជួយសង្.គ្.រោះប.ន្ទា.ន់កុមារអាយុ ៤ឆ្នាំម្នាក់ ឈ្.ល.ក់គ្រាប់ទៀប ចូលក្នុងទងសួតខាងស្តាំ មកពីខេត្តស្វាយរៀង ទទួលបានជោគជ័យ។

តាមរយៈផេកផ្លូវការឈ្មោះ Dr Beat Richner បានសរសេរថា«ក្មេងប្រុសតូច អាយុ៤ឆ្នាំ មកពីខេត្តស្វាយរៀង ចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញ ដោយដង្ហក់ស្.ទះខ្.យល់ដង្ហើមយ៉ាង.ធ្ង.របំផុត បណ្តាលមកពីឈ្ល.ក់.គ្រាប់ទៀប ចូលក្នុងទងសួតស្តាំ អរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសសង្.រ្គោះ.បន្ទាន់ និងក្រុមវះ.កា.ត់ ដែលបានជួយជីវិតមួយនេះ»។

គ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ឋា ក៏បានក្រើនរំឮក ដល់មាតាបិតា អាណាព្យាបាលរបស់កូនតូចៗ សូមប្រុងប្.រ.យ័.ត្នពេលឲ្យកូនៗញ៉ាំផ្លែទៀប (គ្រាប់ទៀបជាមូលហេតុឈ្.ល.ក់បំពង់ខ្យល់ដង្ហើមកូនតូច។

សូមបញ្ជាក់ថា រាល់ការព្យាបាលទាំងអស់ របស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ឋា គឺមិនត្រូវបានគិតថ្លៃនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណា មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ឋា បានសង្កត់ធ្.ង.ន់ថា« រាល់១ដុល្លាររបស់លោកអ្នក គឺពិតជាបានជួយព្យាបាល សង្គ្រោះ និងការពារជីវិត»។ បើតាមន្ទីរពេទ្យ បានបញ្ជាក់ថា មូលនិធិគន្ធបុប្ឋាស្វីស បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២មកម្លេះ៕ ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី