លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុប សម្រាប់ខេត្ដកំពង់ចាម ប្រកាសជាផ្លូវការហើយ (តារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រឡងជាប់)

(កំពង់ចាម)៖ ក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ខេត្ដកំពង់ចាម ជាផ្លូវការហើយ។ ប្រភព៖ Fresh News