ថ្មីៗកាន់តែប្លែកទៀតហើយ! ផ្.ទុះវីរុសក្លាយពូជពី អូមីក្រុង កាន់តែសាហាវ រាលដាលមកដល់ …

សារព័ត៌មាន KAN បានរាយការណ៍ថា ពេលនេះ ការឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីដែលក្លាយពូជពី អូមីក្រុង ចំនួន២០ករណី ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេស

អ៊ីស្រាអែល។ វីរុសបំប្លែងខ្លួនក្លាយពូជថ្មី ដែលគេស្គាល់ថា BA2 ត្រូវបានរកឃើញអំឡុងការធ្វើតេស្តហ្សែនសំណាកអ្នកជំងឺ។ វាមានផ្ទុ.ក.បម្រែបម្រួលច្រើន

ជាង អូមីក្រុង ទម្រង់ដើមហើយអាចសាហាវជាង។ BA2 ត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុន ហើយគេសង្ស័យថា

វាមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសឥណ្ឌា។ វីរុសបំប្លែងខ្លួនក្លាយពូជថ្មីនេះ ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញផងដែរនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក អូស្ត្រាលី កាណាដា និង

សិង្ហបុរី។ ក្នុង​របាយការណ៍​របស់ KAN ក្រុមអ្នក​វិទ្យាសាស្ត្របាន​និយាយ​ថា ​ពួកគេ​មាន​ក្តី​ព្រួ.យ.​បា.រ.ម្ភ​អំពី​ការ​វិវត្ត​ថ្មី​នេះ។ ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃកន្លង

មកនេះ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកឆ្លងកូវីដក្នុងកម្រិតបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី ដោយកើនឡើងពី១២,០០០ករណីក្នុងមួយថ្ងៃ ដល់៤៨,០០០ករណី ប៉ុន្តែក្រុម

អ្នកជំនាញជឿថា ចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដ ទំនងជាខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់។ ចំនួន​អ្នក​ជំងឺ​ធ្ង.ន់.ធ្.ងរ​ក៏​បាន​ចាប់​ផ្តើម​កើន​ឡើង​ដែរ។ មានអ្នក

ជំងឺ២៨៣នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បើធៀបនឹង១៣៦នាក់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុន។ លើសពីនេះ អ្នកជំងឺថ្មីចំនួន២៨៤នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថា ធ្ង.ន់.ធ្ងរ

ពោលគឺកើនឡើង ១៨៩% បើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន៕ ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី

Related posts