លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុប សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកណ្តាល ប្រកាសជាផ្លូវការហើយ (តារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រឡងជាប់)

(កណ្ដាល)៖ ក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកណ្តាល ជាផ្លូវការហើយ។ ប្រភព៖ Fresh News