កាន់តែមានស.ន្.ទុះ.ឡើ.ងហើយកម្ពុជា កូវីដ-១៩៖ អ្នកឆ្លង«អូមីក្រុង» ចូលក្នុងស.ហ.គ.ម.ន៍…

នាថ្ងៃទី១៤មករានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ប្រ.ភេ.ទ.បំ.ប្លែងថ្មី«អូមីក្រុង» ចំនួន១០នា.ក់ទៀត។ ក្នុងនោះ

មាន៦នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងស.ហ.គ.មន៍ ដោយចំនួនបានធ្វើឱ្យអ្នកដែលឆ្លងអូមីក្រុងនៅក្នុងស.ហ.គ.មន៍ បានកើនដល់ ៣៤នាក់។ សូមរម្លឹងថា

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញបុរសខ្មែរដំបូងដែលបានឆ្លងអូមីក្រុង នៅក្នុងស.ហ.គ.មន៍ នាថ្ងៃទី៨មករា ឆ្នាំ២០២២។ មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជា

មានឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ១២០ ៧២៨នា.ក់, ជាសះស្បើយមាន ១១៧ ០៧២ និង.ស្ លា.ប់ មាន ៣ ០១៥នា.ក់៕ ប្រភព៖ Thmeythmey