អ.ត់ព្រួ.យ.បា.រ.ម្ភសោះ!(អូមីក្រុង)កំពុងតែវាយលុក ប្រជាជនឥណ្ឌា រាប់លាននាក់ នាំគ្នា…

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៤ខែមករា ជនជាតិឥណ្ឌារាប់លាននាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាលើកោះមួយនៅទន្លេ គង្គា សម្រាប់ពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំ ស្របពេល

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ កំពុង.កើន.ឡើងទូទាំងប្រទេស ដែលជាហេតុជំ.រុញឲ្យមានការព្រួយបា.រ.ម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាល។ ក្រុមមន្ត្រីរំពឹងថា មនុស្ស

ចំនួន៣លាននាក់ នឹងធ្វើពិធីជ្រ.មុ.ជទឹកក្នុងទន្លេដ៏បរិសុទ្ធនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតនៃពិធីបុណ្យ Gangasagar Mela ប្រចាំឆ្នាំ។

គួររម្លឹកឡើងវិញថា ពិធីបុណ្យ Kumbh Mela កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុន ដែលជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំស្រដៀងគ្នានេះ ត្រូវបានគេស្តីប.ន្ទោ.សថាជាផ្នែកមួយ

នៃការកើនឡើងករណីឆ្លងកូវីដ ដែលបានស.ម្លា.ប់មនុស្សប្រមាណ២០ម៉ឺននាក់ ថ្វីបើអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថា ចំនួនពិតប្រាកដ ខ្ពស់ជាងនេះ

ក៏ដោយ។ វីបើចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩បានហ.ក់.ឡើងជាថ្មីម្តងទៀតក៏ដោយ ប៉ុន្តែតុលាការក្រុង Kolkata បានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនថា

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៤ខែមករា ជនជាតិឥណ្ឌារាប់លាននាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាលើកោះមួយនៅទន្លេ គង្គា សម្រាប់ពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំ ស្របពេល

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងកើនឡើងទូទាំងប្រទេស ដែលជាហេតុជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាល។ ក្រុមមន្ត្រីរំពឹងថា មនុស្ស

ចំនួន៣លាននាក់ នឹងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកក្នុងទន្លេដ៏បរិសុទ្ធនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតនៃពិធីបុណ្យ Gangasagar Mela ប្រចាំឆ្នាំ។

គួររម្លឹកឡើងវិញថា ពិធីបុណ្យ Kumbh Mela កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុន ដែលជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំស្រដៀងគ្នានេះ ត្រូវបានគេស្តីប.ន្ទោ.សថាជាផ្នែកមួយ

នៃការកើនឡើងករណីឆ្លងកូវីដ ដែលបានស.ម្លា.ប់មនុស្សប្រមាណ២០ម៉ឺននាក់ ថ្វីបើអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថា ចំនួនពិតប្រាកដ ខ្ពស់ជាងនេះ

ក៏ដោយ។ វីបើចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩បានហក់ឡើងជាថ្មីម្តងទៀតក៏ដោយ ប៉ុន្តែតុលាការក្រុង Kolkata បានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនថា ពិធី

បុណ្យ Gangasagar Mela ដែលធ្វើឡើងនៅលើកោះ Sagar មាត់ទន្លេ Ganges ក្នុងរដ្ឋ West Bengal អាចដំណើរការទៅមុខបាន។ យ៉ាងណាក្តី

រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនឲ្យធ្វើតេស្តរកកូវីដជាមុនសិន ខណៈនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋ West Bengal លោក Mamata

Banerjee បានជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាត្រូវពាក់ម៉ាសពីរជាន់ហើយកុំខាកស្តោះនៅលើកោះ។ ដូចទៅនឹងពិធីបុណ្យ Kumbh Mela ឆ្នាំ២០២១ដែរ ពិធីបុណ្យ

សប្តាហ៍នេះ កំពុងទាក់ទាញមនុស្សមកពីទូទាំងភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា ធ្វើឲ្យគេភ័.យ.ខ្លាចថា ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេដូចជាជិះរថភ្លើង ឡានក្រុង

និងទូកទៅកាន់កោះ និងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ អាចនាំវីរុសបំ.ប្លែ.ងខ្លួន អូមីក្រុង ទៅជាមួយ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ​ Amitava Nandy អ្នកឯកទេស

ខាងមេរោគមកពីសាលាឱសថត្រូពិកក្នុងទីក្រុង Kolkata បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលមិនមានគ្រឿងបរិក្ខារ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើតេស្ត

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួម ឬដា.ក់បទដ្ឋានគម្លា.តសង្គមនោះទេ។ Nandy បានប្រាប់ AFP ថា “ស្ថានភាពដូចជាការរ.ត់.ជាន់គ្នាអាចកើតឡើង​

ប្រសិនបើ ប៉ូលិសព្យាយាមអនុវត្តវិធានការគម្លាតសង្គមនៅលើច្រាំងទន្លេ”។ អ្នកកាន់សាសនាឈ្មោះ Sarbananda Mishra អាយុ៥៦ឆ្នាំ មកពីរដ្ឋជិត

ខាង Bihar បានប្រាប់ AFP ថា “ជំនឿលើព្រះនឹងយក.ឈ្.នះលើការភ័.យ.ខ្លា.ចកូវីដ។ ការងូតទឹកនឹងសម្អាតពួកគេពីអំពើ.បា.បទាំងអស់ ហើយ

នាំមកនូវ សេចក្តីសង្គ្រោះ។ ការ.ស្លា.ប់គឺជាសេចក្តីពិតចុងក្រោយ តើការរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីភ័.យ.ខ្លា.ចជាអ្វី?”៕ ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី

ពិធី បុណ្យ Gangasagar Mela ដែលធ្វើឡើងនៅលើកោះ Sagar មាត់ទន្លេ Ganges ក្នុងរដ្ឋ West Bengal អាចដំណើរការទៅមុខបាន។ យ៉ាងណាក្តី

រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនឲ្យធ្វើតេស្តរកកូវីដជាមុនសិន ខណៈនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋ West Bengal លោក Mamata

Banerjee បានជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាត្រូវពាក់ម៉ាសពីរជាន់ហើយកុំខាកស្តោះនៅលើកោះ។ ដូចទៅនឹងពិធីបុណ្យ Kumbh Mela ឆ្នាំ២០២១ដែរ ពិធីបុណ្យ

សប្តាហ៍នេះ កំពុងទាក់ទាញមនុស្សមកពីទូទាំងភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា ធ្វើឲ្យគេ.ភ័.យខ្លាចថា ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេដូចជាជិះរថភ្លើង ឡានក្រុង

និងទូកទៅកាន់កោះ និងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ អាចនាំវីរុសបំ.ប្លែ.ងខ្លួន អូមីក្រុង ទៅជាមួយ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ​ Amitava Nandy អ្នកឯកទេស

ខាងមេរោគមកពីសាលាឱសថត្រូពិកក្នុងទីក្រុង Kolkata បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលមិនមានគ្រឿងបរិក្ខារ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើតេស្ត

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួម ឬដាក់បទដ្ឋានគម្លាតសង្គមនោះទេ។ Nandy បានប្រាប់ AFP ថា “ស្ថានភាពដូចជាការរត់ជាន់គ្នាអាចកើតឡើង​ ប្រសិនបើ

ប៉ូលិសព្យាយាមអនុវត្តវិធានការគម្លាតសង្គមនៅលើច្រាំងទន្លេ”។ អ្នកកាន់សាសនាឈ្មោះ Sarbananda Mishra អាយុ៥៦ឆ្នាំ មកពីរដ្ឋជិតខាង Bihar

បានប្រាប់ AFP ថា “ជំនឿលើព្រះនឹងយក.ឈ្.នះលើការភ័.យ.ខ្លា.ចកូវីដ។ ការងូតទឹកនឹងសម្អាតពួកគេពីអំពើ.បា.បទាំងអស់ ហើយនាំមកនូវ

សេចក្តីសង្គ្រោះ។ ការ.ស្លា.ប់គឺជាសេចក្តីពិតចុងក្រោយ តើការរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីភ័.យ.ខ្លា.ចជាអ្វី?”៕ ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី