សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ពាក្យ «ខ្មែរធ្វើបាន» ចង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើដំណើរជាតិរបស់កម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់មូលហេតុ ដែលនាំឲ្យការដាក់ពាក្យថា «ខ្មែរធ្វើបាន» យ៉ាងធំ នៅជិតផ្លូវជំទាវម៉ៅ នៃក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារសៀលថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូនេះ ក្នុងពេលដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យសមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេសផ្លូវជាង ៣០ខ្សែនៅទីនោះ សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំង ដែលដាក់ពាក្យថា «ខ្មែរធ្វើបាន» ហើយដែលជាពាក្យសម្ដេច ណែនាំឲ្យដាក់នាពេលកន្លងមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ពាក្យថា «ខ្មែរធ្វើបាន» នេះ មិនមែនចង់សំដៅដល់រជ្ជកាល ឬក៏ដំណាក់កាល ដែលសម្ដេចដឹកនាំប្រទេសនោះទេ។ ប៉ុន្តែសម្ដេច ចង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើដណើរជាតិរបស់កម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងថា «គឺខ្មែរធ្វើបានជានិច្ច ខ្មែរធ្វើអង្គរវត្ត ខ្មែរធ្វើព្រះវិហារ ខ្មែរធ្វើប្រាង្គប្រាសាទ ខ្មែរកសាងទឹកដីនេះ ដូច្នេះនេះគ្រាន់តែផ្នែកមួយដ៏តូច នៃអ្នកជំនាន់ក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ ដែលខ្ញុំដាក់នេះ មិនមែនសំដៅលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្ញុំ ឬគណបក្សប្រជាជន ឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គ្របដណ្ដប់ន័យទាំងអស់ ដែលខ្មែរធ្វើបានតាំងពីពេលមុន រហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយពីនេះទៅមុខ ខ្មែរក៏នៅតែធ្វើបានទៀត នៅពេលដែលខ្មែរមានឱកាស គឺខ្មែរធ្វើបានទាំងអស់»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា នេះគ្រាន់តែសំដៅលើផ្នែកមួយ នៃទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ុណ្ណោះ តែអ្វីដែលសំខាន់ គឺគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្រ្ដរបស់កម្ពុជា ដែលជាមោទនភាពជាតិ ដូនតារបស់យើង បានបន្សល់ទុកនូវប្រាង្គប្រាសាទ នូវរបស់ដែលមានតម្លៃច្រើនណាស់ សម្រាប់ប្រទេសជាតិ របស់យើង។ រីឯយើង គ្រាន់តែជាអ្នកបន្ត ហើយមកកសាង នៅទីនេះ ដោយមានការពុះភ្នំ ដើម្បីធ្វើផ្លូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍ទៀតថា «អញ្ចឹងខ្មែរធ្វើបាន គឺធ្វើពិត ហើយមិនមែនគ្រាន់តែមួយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះទេ ប៉ុន្តែគ្របដណ្ដប់ទូទាំងដំណាក់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីដើមដល់ចប់»៕ ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី