អរគុណដល់គ្រូពេទ្យ! ថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី មានចំនួនតិច និង អ្នកជាសះស្បើយមានរហូតដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩ ចំនួន​២៧២​នាក់ និង​រក​ឃើញ​អ្នក

​ស្លា​.​ប់​ដោយ​កូ​វី​ដ​ថយ​មក​ចំនួន​១៥​នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួង​បាន​លើក​ឡើង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ថា​«​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី 272 (PCR) នាក់​ទៀត ជា​សះស្បើយ 494 នាក់ និង​ស្លា​.​ប់ 15

នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ 247 នាក់ និង​អ្នកដំណើរ​ពី​បរទេស 25 នាក់​»​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ មាន អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​សរុប​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​មាន​

ចំនួន​115,607 នាក់​នឹង​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន​109,296 នាក់ និង​អ្នក​ស្លា.ប់​ចំនួន 2,559 នាក់​៕