សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ អ្នកទាមទារ អោយដោះលែង លោក រ៉ុង ឈុន សូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ មុននឹងអា ជ្ញា ធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិ​ ធានការតាមច្បា ប់!

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment